Walne Zgromadzenie sprawozdawcze za 2023 rok

Zapraszamy

Wszystkich członków koła Nr 24 ZAP w Ostrowie Wielkopolskim
na Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła,
które odbędzie się dn. 1 grudnia 2023 roku
na sali OSP ul. Staszica 1 Ostrów Wlkp.
O godzinie 16:00 (I termin); 16:15 (II termin)

 

Informujemy, że obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

 

Zarząd Koła ZAP